logo

Akcijos sąlygos


AKCIJOS SĄLYGOS

  1. Akcijos pasiūlymas: klientui, akcijos laikotarpiu su draudimo bendrove ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ sudarančiam pradines ir (arba) atnaujinančiam sudarytas gyventojų turto draudimo sutartis, kuriomis yra draudžiamas nekilnojamasis ir/ar kilnojamasis turtas, nemokamai suteikti papildomą draudimo apsaugą: kilnojamojo turto draudimo atveju - buitinės technikos įrenginių vidiniams gedimams ir nekilnojamojo turto draudimo atveju - šildymo sistemos įrenginių gedimams.
  2. Akcijos pasiūlymas galioja tik gyventojų turto draudimo sutartims, kuriomis draudžiamas nuolat gyvenamas būstas (namas ar butas) bei jame esantis kilnojamasis turtas Išvardintų rizikų draudimo variantu.
  3. Pasiūlymo sąlygos:
    1. Kilnojamojo turto draudimo atveju - Draudėjas ir Draudikas susitaria, kad Išvardintų rizikų draudimo varianto ir kilnojamojo turto draudimo atveju papildomai apdraudžiami buitinės technikos vidiniai gedimai (išskyrus visų tipų kompiuterius, planšetes, mobiliuosius telefonus, išmaniąsias apyrankes, filmavimo kameras, fotoaparatus, televizorius). Šiai draudimo rizikai yra taikomas draudimo išmokos limitas iki 300 EUR per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį ir galioja Gyventojų turto draudimo taisyklių punktų 45.3.1. – 45.3.5. nuostatos.
    2. Nekilnojamojo turto draudimo atveju – Draudėjas ir Draudikas susitaria, kad Išvardintų rizikų draudimo varianto ir nekilnojamojo turto draudimo atveju papildomai apdraudžiami šildymo sistemos įrenginių gedimai. Šiai draudimo rizikai yra taikomas draudimo išmokos limitas iki 500 EUR per draudimo sutarties galiojimo laikotarpį ir galioja Gyventojų turto draudimo taisyklių punktų 45.3.1. – 45.3.5. nuostatos.
  4. Patirti nuostoliai yra atlyginami atitinkamos papildomos draudimo paslaugos draudimo išmokų limitų ribose.
  5. Akcijos pasiūlymas galioja tik privatiems klientams - vartotojams.
  6. Akcijos sąlygos galioja laikotarpiu nuo 2017 m. spalio 5 d. iki 2018 m. kovo 31 d. (imtinai) (akcijos laikotarpis), sudarant 1. punkte nurodytas draudimo sutartis, kurių galiojimo trukmė – ne trumpesnė kaip 12 (dvylika) mėnesių.

BENDROSIOS SĄLYGOS

Visoms 1. punkte nurodytoms ir sudarytoms draudimo sutartims galioja jose nurodytos draudimo sąlygos ir Gyventojų turto draudimo taisyklės (aktuali redakcija), o draudimo sutartys sudaromos vadovaujantis nustatyta tvarka bei Gyventojų turto draudimo metodiniais nurodymais.

ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ darbuotojai, priklausomi draudimo tarpininkai bei brokeriai privalo kiekvienam klientui suteikti informaciją apie vykstančią akciją, pateikti visas jos sąlygas bei suteikti informaciją apie gyventojų turto draudimo sąlygas.

Member of

logoVig