logo

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

Bendrosios civilinės atsakomybės (BCA) draudimas – tai draudimo paslauga, skirta verslo klientams apsisaugoti nuo galimų turtinių nuostolių prieš trečiuosius asmenis, kai padaromas nuostolis jų turtui, sveikatai ar gyvybei.

Pagal Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą draudimo objektas yra:

 • Apdraustojo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, kilusią dėl valdomų statinių, patalpų, teritorijos, reklaminių stendų, iškabų, įrengimų ar kito turto, esančio draudimo liudijime nurodytu adresu, trūkumų
 • Apdraustojo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, padarytą draudėjui vykdant apdraustą veiklą
 • Apdraustojo civilinė atsakomybė trečiajam asmeniui už žalą, padarytą Apdraustojo pateiktu defektų turinčiu produktu arba paslauga

Pagal Bendrosios civilinės atsakomybės draudimą papildomai gali būti apdrausta žala:

 • padaryta Apdraustojo darbuotojui (Darbdavio civilinė atsakomybė)
 • padaryta Apdraustajam patikėtam turtui (nuomojamoms patalpoms, patikėtiems įrengimams, transporto priemonėms ir kt.)
 • padaryta viešbučio svečių įsineštam turtui
 • padaryta dėl kokių nors pavojingų medžiagų emisijos (72 valandų sąlyga)
 • kilusi už Lietuvos Respublikos ribų
 • sukelta organizuoto renginio metu
 • padaryta vykdant pakrovimo, perkrovimo, iškrovimo darbus
 • padaryta statybos ar žemės ūkio mašinomis, savaeigėmis transporto priemonėmis paslaugų teikimo metu
 • padaryta atliekant statybos darbus
 • padaryta Apdraustojo subrangovų
 • patirta dėl Apdraustojo pateikto defektų turinčio produkto pašalinimo, demontavimo ir kokybiško produkto montavimo
 • dėl grynųjų finansinių nuostolių
 • padaryta ta pačia sutartimi Apdraustųjų vieno kitam ir subrangovų – kryžminė atsakomybė
 • padaryta dėl sutartinių prievolių nevykdymo ar netinkamo vykdymo (sutartinė atsakomybė)
 • susijusi su neturtinės žalos atlyginimu
 • kuri apima daugiabučių namų gyventojų bendrijos civilinę atsakomybę

Neviršydamas draudimo sumos Draudikas padengia:

 • trečiųjų asmenų patirtą žalą
 • išlaidas, susijusias su ekspertizių atlikimu, kurios atliekamos žalos aplinkybėms, priežastims ir dydžiui nustatyti
 • patirtas advokato atstovavimo ginče ar gynybos teisme išlaidas
 • teismo priteistas bylinėjimosi išlaidas

Member of

logoVig