logo

Gyventojų turto draudimas

Atlyginama žala, padaryta apdraustam nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui.

Draudžiami gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, pagalbiniai pastatai bei vasarnamiai su juose esančiu kilnojamu turtu.

Draudžiamieji įvykiai: gaisras, dūmai ir suodžiai, žaibo įtrenkimas, sprogimas, skraidančių aparatų užkritimas, vandens poveikis, vagystė su įsilaužimu, plėšimas, vandalizmas, audra, potvynis, liūtis, kruša, sniego slėgis, grunto suslūgimas, žemės nuošliauža, transporto priemonės atsitrenkimas, savaiminis medžio užvirtimas, stiklo dūžis, elektros įtampos svyravimas.

Papildomai Draudžiamieji objektai gali būti apdrausti nuo šių papildomų rizikų:

 • Šildymo sistemos įrengimų gedimo. Ši sąlyga galioja tik šildymo sistemos įrengimams ne senesniems kaip 12 metų imtinai;
 • Teroro aktas;
 • Žemės drebėjimas virš 4 balų pagal Richterio skalę;
 • Vandens dingimas gręžinyje;

Techninė pagalba namuose:

Kiekvienam apsidraudusiam nekilnojamą turtą Compensa dovanoja paslaugą “Techninė pagalba namuose“. Pagal šios paslaugos sąlygas atlyginamos Draudėjo išlaidos, patirtos dėl staiga ir netikėtai įvykusio įvykio, kurios atsirado siekant užkirsti kelią nuostoliams ar juos sumažinti. Techninės pagalbos namuose paslauga teikiama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Techninės pagalbos namuose teikiamos paslaugos:

 • Vandentiekio vidaus tinklų remontas ir valymo darbai;
 • Kanalizacijos vidaus tinklų remontas ir valymo darbai;
 • Elektros vidaus tinklų remontas;
 • Spynos remontas, avarinis atidarymas;
 • Remontas stiklo dūžio atveju ir apsaugos samdymas;
 • Šildymo sistemos remontas;
 • Ertmių sandarinimas;
 • Draudimo vietos tvarkymas po medžio užvirtimo;
 • Apgyvendinimas;
 • Drausto turto pervežimas.

Member of

logoVig