Compensa
logo

Įmonių turto draudimas

Įmonių turtas gali būti draudžiamas:

  • nuo visų rizikų (all risks), t.y. nuo visų netikėtų ir nenumatytų Polise nurodytoje draudimo vietoje įvykusių įvykių, sukėlusių tiesioginį draudimo objekto netekimą, sunaikinimą arba sugadinimą, išskyrus nustatytus nedraudžiamuosius įvykius, kurie yra numatyti Taisyklėse.

arba nuo pasirinktų rizikų, pavyzdžiui:

  • ugnies ir kitų atsitiktinių įvykių, įskaitant potvynio arba užliejimo riziką,
  • vagystės su įsilaužimu ir apiplėšimo,
  • vandalizmo, įskaitant grafiti,

Member of

logoVig