Compensa
logo

Kelionių draudimas

„Compensa Vienna Insurance Group“ kelionių draudimu draudžiami apdraustųjų turtiniai interesai, susiję su asmens gyvybe, sveikata, turtu ar civiline atsakomybe. Konkretus draudimo objektas priklauso nuo konkrečiam apdraustajam suteikiamų draudimo apsaugos priemonių, detalizuojamų Taisyklių specialiojoje dalyje ir (ar) Draudimo sutartyje.

Apsidraudus Kelionių draudimu, suteikiama draudimo apsaugą Lietuvos pilietybę turintiems asmenims (taip pat šalių susitarimu užsienio šalių piliečiams), keliaujantiems už Lietuvos Respublikos ribų, kelionėse po Europą ir Viduržemio jūros baseino valstybes, taip pat, sumokėjus papildomą draudimo įmoką, kelionėse po visą pasaulį.

Member of

logoVig