logo

Laidavimo draudimas

Laidavimo draudimo sutartimi yra apdraudžiami Naudos gavėjo turtiniai interesai, susiję su Draudėjo prievolių neįvykdymu arba netinkamu įvykdymu pagal Naudos gavėjo vykdomo konkurso sąlygas arba tarp Naudos gavėjo ir Draudėjo pasirašytą sutartį. Naudos gavėjui atlyginami jo patirti tiesioginiai nuostoliai dėl laidavimo draudimo sutartimi užtikrintų Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

Draudimo variantai ir draudžiamieji įvykiai:

 1. Pasiūlymo laidavimo draudimas. Draudžiamieji įvykiai:

  • Draudėjo pasiūlymo atsiėmimas konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
  • Draudėjo vengimas arba atsisakymas pasirašyti sutartį pagal konkurso sąlygas ir instrukcijas konkurso dalyviams, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
  • Draudėjo vengimas arba atsisakymas pateikti atlikimo pagal konkurso sąlygas, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu;
  • Draudėjo nesutikimas su pasiūlymo kainos korektūra pagal konkurso sąlygas, kai Naudos gavėjas priima Draudėjo pasiūlymą konkurso sąlygose nurodytu jo galiojimo laikotarpiu.
 2. Atlikimo laidavimo draudimas. Draudžiamieji įvykiai:

  • Draudėjo atliktų darbų ar suteiktų paslaugų, pristatytų prekių neatitikimas Sutartyje nurodytų reikalavimų;
  • Draudėjo sutartyje nustatytų ir draudimo sutartimi užtikrintų prievolių atlikimo terminų pažeidimas, išskyrus atvejus, kai šie terminai buvo pažeisti ne dėl Draudėjo kaltės;
  • Neteisėtas atsisakymas toliau vykdyti sutartines prievoles, užtikrintas draudimo sutartimi.
 3. Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimas. Draudžiamieji įvykiai:

  • Išankstinio apmokėjimo laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas sutarties pagrindu Draudėjui išmokėto ir negrąžinto Naudos gavėjui avansinio mokėjimo dėl to, kad jis buvo panaudotas ne pagal sutartyje numatytą paskirtį.
 4. Garantinio laikotarpio laidavimo draudimas. Draudžiamieji įvykiai:

  • Garantinio laikotarpio laidavimo draudimo atveju draudžiamuoju įvykiu laikomas sutartyje numatytų garantinio laikotarpio Draudėjo įsipareigojimų neįvykdymas.

Member of

logoVig