Compensa
logo

Naudinga informacija


Informuojame, kad nuo euro įvedimo dienos, t. y. nuo 2015 m. sausio 1 d., visose draudimo sutartyse ir bendrosiose taisyklėse esančios nuorodos į litus bus laikomos nuorodomis į eurus, perskaičiavus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito kursą (1 EUR = 3,4528 Lt) ir suapvalinus pagal Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą iki dviejų skaičių po kablelio. Perskaičiuodami sumas iš litų į eurus galite naudotis žemiau pateikiama valiutos keitimo skaičiuokle.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad euro įvedimas neturi įtakos Jūsų sudarytų draudimo sutarčių galiojimui – jos galioja iki sutartyje nurodyto termino, o visi iki tol vykdyti mokėjimai litais (pavyzdžiui, pareiga mokėti draudimo įmokas) nuo 2015 m. sausio 1 d. turi būti atliekami tik eurais.

Detalesnė informacija teikiama tel. 8-5 250 66 00 (taikomi Jūsų operatoriaus nustatyti įkainiai), taip pat aktuali informacija euro įvedimo klausimais teikiama interneto puslapyje www.euro.lt.

Konvertuojama suma

Keitimo Kursas

Gaunama

Member of

logoVig