logo

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Profesinės civilinės atsakomybės draudimas – tai draudimo paslauga, skirta verslo klientams apsisaugoti nuo galimų turtinių nuostolių prieš trečiuosius asmenis, kai padaromas nuostolis jų turtui, sveikatai ar gyvybei dėl profesinės veiklos vykdymo.

Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomasis draudimas

Pagal Draudimo tarpininkų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisykles, draudimo objektas yra draudėjo turtiniai interesai, susiję su draudėjo civiline atsakomybe už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, kuri atsirado draudimo sutarties galiojimo metu ir šalių nustatytu laikotarpiu, ne trumpesniu negu 2 metai nuo draudimo sutarties pabaigos, dėl draudimo sutarties galiojimo metu padarytų neteisėtų apdraustojo veiksmų vykdant draudimo tarpininkavimo veiklą.

Member of

logoVig