logo

Savaeigės technikos draudimas

Savaeigės technikos draudimas – tai draudimo paslauga, skirta privatiems ir verslo klientams, kurie savaeigę techniką naudoja tiek savo asmeninėms reikmėms, tiek ūkinei komercinei veiklai vykdyti. Pagal šią draudamo rūšį draudimo apsauga galioja apdraustos savaeigės technikos eksploatacijos metu, jai nedirbant, atliekant jos techninę priežiūrą ar einamąjį remontą.

Pagal savaeigės technikos draudimą draudimo objektas yra savaeigė technika:

  • žemės ūkio technika ir padargai,
  • statybinė technika,
  • kelių tiesimo technika,

Savaeigė technika gali būti apdraudžiama:

  • nuo visų rizikų, t.y. nuo visų netikėtų ir nenumatytų Polise nurodytoje draudimo vietoje įvykusių įvykių, sukėlusių tiesioginį draudimo objekto netekimą, sunaikinimą arba sugadinimą, išskyrus nustatytus nedraudžiamuosius įvykius, kurie yra numatyti Taisyklėse.

Neviršydamas draudimo sumos Draudikas atlygins faktiškai patirtas, pagrįstas ir dokumentais įrodytas apdrausto objekto gelbėjimo bei žalos prevencijos ir jos dydžio sumažinimo išlaidas su sąlyga, kad panaudotos priemonės buvo taikomos tikslingai, neatsižvelgiant į tai, ar šios priemonės buvo veiksmingos ar ne.

Member of

logoVig