logo

Statybos / montavimo darbų draudimas

Nuo 2017 m. pradžios įsigaliojo naujos redakcijos Statybų įstatymas bei naujos statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės. Privalomuoju statybos darbų ir civilinės atsakomybės draudimu turi būti apdrausti kiekvieno statinio statybos, rekonstrukcijos, remonto, atnaujinimo, griovimo ir kultūros paveldo objektų tvarkomieji darbai. Išimtis daroma tik nesudėtingiems statiniams, bei remonto darbams, kurie priskiriami paprastojo remonto darbų kategorijai.

Pagal šias taisykles prievolė draustis privalomuoju draudimu atsiranda rangovui, kai jis su statytoju sudaro rangos sutartį visiems statinio statybos darbams, arba pačiam statytojui, tais atvejais kai, statytojas statybą vykdo ūkio ar mišriu būdu arba kai sudaro atskiras rangos sutartis su skirtingais rangovais atskiriems statinio statybos darbams.

Draudimo sutarties terminas apima laikotarpį nuo statybos darbų pradžios iki pat jų pabaigos. Statybos darbų draudimo suma privalo būti ne mažesnė nei atliekamų statybos darbų vertė, o minimali civilinės atsakomybės draudimo suma – 43.000 Eur. Pabaigus statybos darbus, civilinės atsakomybės draudimas dėl atliktų darbų galioja dar dvejus metus.

Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės yra integruotos į naująsias taisykles ir nebetenka galios.

Tais atvejais, kai atliekami statybų ar remonto darbai pagal savo pobūdį neprivalo būti draudžiami pagal aukščiau nurodytas taisykles, arba Draudėjas nori turėti platesnę draudimo apsaugą nei numato privalomos taisyklės, statybos darbai gali būti draudžiami savanorišku statybų ir/ar montavimo darbų draudimu.

Papildomai galime apdrausti:

  • statybvietėje esantį ir užsakovui priklausantį nekilnojamąjį turtą;
  • statybvietėje esančias statybines mašinas ir mechanizmus;

Kad darbai nesustotų, galite pasirinkti papildomą apsaugą, pagal kurią draudžiamojo įvykio atveju atlygintume ir išlaidas, susijusias su darbų paspartinimu. Kompensuojamos išlaidos: darbas ne darbo metu ar švenčių dienomis bei savaitgaliais, greitesnis medžiagų pristatymas, statybinių mašinų ir mechanizmų nuoma, darbo priemonių, įrenginių, pagalbinės įrangos nuoma, laikinas remontas.

Member of

logoVig