logo

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA)

Atlyginama per eismo įvykį padaryta žala nukentėjusio trečiojo asmens turtui, nukentėjusiam trečiajam asmeniui ir (ar) neturtinė žala arba žala, kuri atsirado vėliau kaip eismo įvykio padarinys.Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu privalo būti apdraustos visos Lietuvoje privalomai registruojamos transporto priemonės.

TPVCA privalomojo draudimo sutartį gali sudaryti Lietuvoje registruotos transporto priemonės savininkas, teisėtas jos valdytojas arba savininko įgaliotas asmuo.
TPVCA privalomojo draudimo sutartis galioja visose Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje. Papildomai išduota žalioji kortelė suteikia draudimo apsaugą ir kitose žaliosios kortelės sistemos valstybėse.

Žala asmeniui
Kai žala padaryta asmens sveikatai, išmoka nustatoma pagal negautas pajamas, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sutrikdyta; taip pat kompensuojamos sužaloto asmens gydymo, papildomo maitinimo, vaistų įsigijimo, protezavimo, slaugymo, specialių transporto priemonių įsigijimo, nukentėjusiojo perkvalifikavimo išlaidos.
Kai žala atsiranda dėl gyvybės atėmimo, atlyginamos laidojimo ir su tuo susijusios išlaidos bei žala dėl maitintojo netekimo.

Žala turtui
Žalos dydis, kai transporto priemonė sunaikinta, nustatomas iš transporto priemonės vertės iki draudiminio įvykio atėmus jos likutinę vertę po įvykio; kai sugadintą automobilį remontuoti ekonomiškai tikslinga, atlyginimo dydis nustatomas pagal remonto išlaidas, būtinas jam atkurti. Draudimo išmoka mokama ir už kitą sugadintą ar sunaikintą turtą (kelio statiniai, nekilnojamasis turtas ir pan.)

Member of

logoVig