logo

Valdyba ir Stebėtojų taryba

Valdyba

Deividas Raipa
Valdybos pirmininkas
Compensa Vienna Insurance Group Generalinis direktorius

Nicolas Mucherl
Valdybos narys
Koordinuojamos veiklos sritys: apskaita, buhalterinė apskaita, finansų kontrolė ir planavimas, žalų administravimas, informacinės technologijos, perdraudimas

Jaanus Seppa
Valdybos narys
Compensa Vienna Insurance Group Estijos filialo vadovas

Stebėtojų taryba

Stebėtojų tarybos pirmininkas Franz Fuchs
Stebėtojų tarybos nariai Elisabeth Stadler
Sabine Stiller
Artur Borowiński
Olga Reznik

Member of

logoVig